بی رحم مثل  فوتبالخداحافظ اسطوره اَبدیاین جام جهانی بود که تو رو از دست داد بزرگ مرد دوست داشتنی حیف حیف و هزاران حیف

بی رحم مثل #فوتبال
خداحافظ اسطوره اَبدی
این جام جهانی بود که تو رو از دست داد بزرگ مرد
#دوست داشتنی
حیف حیف و هزاران حیف

کلمات کلیدی: , ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد