تساوی بزرگان فوتبال جهان در دیدارهای تدارکاتی - به گزارش ایرنا، در ادامه دیدارهای تدارکاتی فوتبال و در شهر «کلن» تیم ملی فوتبال آلمان مدافع عنوان قهرمانی جهان از فرانسه پذیرایی کرد که این دیدار جذاب با تساوی دو بر دو به اتمام رسید.این درحالی است که فرانسه تا دقیقه 93 از میزبان پیش بود و در آخرین ثانیه ها «لارس استیندل» کار را به تساوی دو بر دو کشید تا ژرمن ها همچنان بدون شکست باقی بمانند.«آلکساندر لاکازت» مهاجم باشگاه آرسنال در این دیدار هنر گلزنی خود -
https://7world7.com/news/blog/2017/11/15/%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa/ - - جستجوی خبر -  اخبار هنر خبر ایران استقلال تهران فوتبال jatan news news

تساوی بزرگان فوتبال جهان در دیدارهای تدارکاتی –
به گزارش ایرنا، در ادامه دیدارهای تدارکاتی فوتبال و در شهر «کلن» تیم ملی فوتبال آلمان مدافع عنوان قهرمانی جهان از فرانسه پذیرایی کرد که این دیدار جذاب با تساوی دو بر دو به اتمام رسید.این درحالی است که فرانسه تا دقیقه ۹۳ از میزبان پیش بود و در آخرین ثانیه ها «لارس استیندل» کار را به تساوی دو بر دو کشید تا ژرمن ها همچنان بدون شکست باقی بمانند.«آلکساندر لاکازت» مهاجم باشگاه آرسنال در این دیدار هنر گلزنی خود –

https://7world7.com/news/blog/2017/11/15/%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa/ – –
جستجوی خبر –
#اخبار#هنر#خبر#ایران#استقلال#تهران#فوتبال#jatan news#news####

کلمات کلیدی: , ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد