تيم هاي برتر مسابقات فوتسال جام فجر سال 95 دسته ادارات1- آتشنشاني2- آموزش و پرورش الف3- نيروي انتظامي4- شركت سيمان فوتسال مسابقات دهه فجر فوتسال 1ورزش فوتسال بيجار فوتبال مسابقات سالنی مسابقات رمضان مسابقات جام فجر كرد كردستان بيجار بيجارگروس بيجار⚽️فوتبال

تيم هاي برتر مسابقات فوتسال جام فجر سال ۹۵ دسته ادارات
۱- آتشنشاني
۲- آموزش و پرورش الف
۳- نيروي انتظامي
۴- شركت سيمان
#فوتسال #مسابقات دهه فجر #فوتسال ۱ورزش #فوتسال بيجار #فوتبال #مسابقات سالنی #مسابقات رمضان #مسابقات جام فجر #كرد #كردستان #بيجار #بيجارگروس #بيجار⚽️فوتبال

کلمات کلیدی: , ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد