جدول بوندسلیگا آلمان، جدول بوندسلیگا آلمان ۲۰۱۵، جدول بوندسلیگا آلمان ۲۰۱۴، جدول بوندسليگا المان، جدول لیگ بوندسلیگا آلمان، جدول بوندسلیگا ۲ آلمان، جدول بوندسلیگا دو آلمان، جدول گلزنان بوندسلیگا آلمان، جدول بوندسلیگا ی آلمان، جدول لیگ بوندسلیگای آلمان

رتبهتیمبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
1بایرن مونیخبایرن مونیخ129213082229
2شالکهشالکه127231610623
3لایپزیگلایپزیگ127232015523
4مونشن‌گلادباخمونشن‌گلادباخ126332121021
5ّبورسیا دورتموندّبورسیا دورتموند1262429161320
6هافن هایمهافن هایم125522115620
7فرانکفورتفرانکفورت125431412219
8هانوفرهانوفر135441616019
9بایرلورکوزنبایرلورکوزن124532518717
10اشتوتگارتاشتوتگارت135261316-317
11آگزبورگآگزبورگ124441614216
12ماینتسماینتس124351317-415
13وولفسبورگوولفسبورگ122821617-114
14هرتابرلینهرتابرلین123541619-314
15هامبورگهامبورگ123181020-1010
16وردر برمنوردر برمن12156814-68
17فرایبورگفرایبورگ12156724-178
18کلنکلن120210423-192

امکان درج دیدگاه وجود ندارد