جدول لیگ ۱ فرانسه، جدول ليگ ۱ فرانسه، جدول لیگ یک فرانسه، جدول لیگ یک فرانسه ۲۰۱۵، جدول لیگ یک فوتبال فرانسه، جدول لیگ دسته ۱ فرانسه، جدول لیگ ۱ فوتبال فرانسه، جدول نتایج لیگ ۱ فرانسه، جدول لیگ دسته یک فرانسه، جدول گلزنان لیگ یک فرانسه

رتبهتیمبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
1پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن2622220196268
2موناکوموناکو2617540263856
3المپیک مارسیالمپیک مارسی2616730292755
4المپیک لیونالمپیک لیون2614750322449
5نانتنانت261169027039
6مون‌ پلیهمون‌ پلیه269116021338
7استادو رناستادو رن2610511035-335
8بوردوبوردو2610511035-335
9المپیک نیسالمپیک نیس2610511038-635
10گنگامگنگام269710033-734
11سن‌ اتینسن‌ اتین269611040-1333
12کاینکاین269512030-1032
13دیژوندیژون259412052-1631
14استراسبورگاستراسبورگ268612047-1530
15ترواتروا258314034-1027
16تولوزتولوز267613033-1127
17لیللیل267613041-1627
18آمینزآمینز267514030-826
19آنژهآنژه2651011039-1225
20متزمتز265318047-2418

امکان درج دیدگاه وجود ندارد