جدول لیگ ۱ فرانسه، جدول ليگ ۱ فرانسه، جدول لیگ یک فرانسه، جدول لیگ یک فرانسه ۲۰۱۵، جدول لیگ یک فوتبال فرانسه، جدول لیگ دسته ۱ فرانسه، جدول لیگ ۱ فوتبال فرانسه، جدول نتایج لیگ ۱ فرانسه، جدول لیگ دسته یک فرانسه، جدول گلزنان لیگ یک فرانسه

رتبهتیمبازیبردتساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
1پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن1311204393435
2موناکوموناکو1392235132229
3لیونلیون1375132151726
4مارسیمارسی137422718925
5نانتنانت137241213-123
6سنت اتینسنت اتین145451620-419
7کانکان13616914-519
8مون پلیهمون پلیه1345498117
9بوردوبوردو134541719-217
10تولوزتولوز134451217-516
11رنرن134361517-215
12آمیانآمیان134361114-315
13دیژوندیژون134361722-515
14ترواتروا134361318-515
15گنگامگنگام134361422-815
16آنژهآنژه132831720-314
17نیسنیس134271520-514
18استراسبورگاستراسبورگ143561726-914
19لیللیل133371219-712
20متزمتز131111524-194

امکان درج دیدگاه وجود ندارد