هفته هجدهم بوندس لیگا

جمعه ۲۲ دی
بایرلورکوزن ۱ – بایرن مونیخ ۳
برای کپی یا بازنشر محتوای اختصاصی یک ورزش لطفا نام منبع را ترجیحا همراه با لینک اصلی ذکر بفرمائید.

رو در رو (در این تورنمنت)

بایرلورکوزن
آمار
بایرن مونیخ
% ۳۷,۴۶
احتمال برد
% ۶۲,۵۴
۴
رتبه فعلی
۱
۱۸
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۱۸
۷ / ۷ / ۴
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۱۴ / ۲ / ۲
۴ / ۴ / ۱
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۷ / ۱ / ۰
۳ / ۳ / ۳
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۷ / ۱ / ۲
۲۸
امتیازات
۴۴
۳۵ : ۲۶
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۴۰ : ۱۲

تفاضل گل
+۲۸
(۰-۴)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۰-۵)
(۳-۱)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
—-
(۵-۱)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۳-۰)
(۱-۳)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۰-۲)

تاریخچه مسابقات (این دو تیم با هم)

بوندس‌لیگا آلمان ۱۸-۲۰۱۷
۲۷ مرداد ۱۳۹۶
۲۳:۰۵
بایرن مونیخ

۱-۳

بایرلورکوزن
هفته ۰۱

بوندس‌لیگا آلمان ۱۷-۲۰۱۶
۰۶ آذر ۱۳۹۵
۲۱:۰۰
بایرن مونیخ

۱-۲

بایرلورکوزن
هفته ۱۲

۲۶ فروردين ۱۳۹۶
۲۱:۰۰
بایرلورکوزن

۰-۰

بایرن مونیخ
هفته ۲۹

بوندس‌لیگا آلمان ۱۶-۲۰۱۵
۰۷ شهریور ۱۳۹۴
۲۱:۰۰
بایرن مونیخ

۰-۳

بایرلورکوزن
هفته ۰۳

۱۷ بهمن ۱۳۹۴
۲۱:۰۰
بایرلورکوزن

۰-۰

بایرن مونیخ
هفته ۲۰

بوندسلیگا آلمان ۱۵-۲۰۱۴
۱۵ آذر ۱۳۹۳
۲۱:۰۰
بایرن مونیخ

۰-۱

بایرلورکوزن
هفته ۱۴

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
۲۱:۰۰
بایرلورکوزن

۰-۲

بایرن مونیخ
هفته ۳۱

جام حذفی آلمان دی‌اف‌بی پوکال ۱۵-۲۰۱۴
۱۹ فروردين ۱۳۹۴
۲۳:۰۰
بایرلورکوزن

۰-۰

بایرن مونیخ
یک چهارم نهایی

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد