دپورتیوو لاکرونیا
آمار
والنسیا
% ۲۸,۷۶
احتمال برد
% ۷۱,۲۴
۱۷
رتبه فعلی
۳
۱۹
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۱۹
۴ / ۴ / ۱۱
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۱۲ / ۴ / ۳
۳ / ۱ / ۶
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۷ / ۲ / ۱
۱ / ۳ / ۵
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۵ / ۲ / ۲
۱۶
امتیازات
۴۰
۲۱ : ۳۷
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۴۰ : ۱۹
-۱۶
تفاضل گل
+۲۱
(۰-۱)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۰-۵)
(۳-۰)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
(۱-۰)
(۳-۱)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۶-۳)
(۰-۴)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۰-۱)

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد