۲۰
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۲۰
۸ / ۴ / ۸
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۱۱ / ۵ / ۴
۵ / ۱ / ۴
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۶ / ۲ / ۱
۳ / ۳ / ۴
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۵ / ۳ / ۳
۲۷ : ۲۶
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۳۸ : ۲۵
(۰-۳)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۰-۵)
(۴-۱)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
(۳-۱)
(۳-۱)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۳-۰)
(۰-۲)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۱-۶)

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد