هفته بیستم لیگ یک فرانسه

شنبه ۲۳ دی
مون پلیه ۰ – موناکو ۰

رو در رو (در این تورنمنت)

مون‎پولیه
آمار
موناکو
% ۳۶,۸۰
احتمال برد
% ۶۳,۲۰
۹
رتبه فعلی
۲
۲۰
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۲۰
۶ / ۹ / ۵
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۱۳ / ۳ / ۴
۳ / ۵ / ۳
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۸ / ۱ / ۱
۳ / ۴ / ۲
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۵ / ۲ / ۳
۲۷
امتیازات
۴۲
۱۷ : ۱۳
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۴۶ : ۱۹

تفاضل گل
+۲۷
(۰-۳)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۰-۶)
(۳-۱)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
(۲-۱)
(۲-۰)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۴-۰)
(۰-۱)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۰-۴)

تاریخچه مسابقات (این دو تیم با هم)

لیگ یک فرانسه لوشامپیونه ۱۸-۲۰۱۷
۰۷ مهر ۱۳۹۶
۲۲:۱۵
موناکو

۱-۱

مون‎پولیه
هفته ۰۸

لیگ یک فرانسه لوشامپیونه ۱۷-۲۰۱۶
۳۰ مهر ۱۳۹۵
۲۲:۱۵
موناکو

۲-۶

مون‎پولیه
هفته ۱۰

۱۹ بهمن ۱۳۹۵
۲۱:۳۰
مون‎پولیه

۲-۱

موناکو
هفته ۲۴

لیگ یک فرانسه لوشامپیونه ۱۶-۲۰۱۵
۰۲ مهر ۱۳۹۴
۲۰:۲۵
مون‎پولیه

۳-۲

موناکو
هفته ۰۷

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵
۲۳:۳۰
موناکو

۰-۲

مون‎پولیه
هفته ۳۸

لیگ یک فرانسه لوشامپیونه ۱۵-۲۰۱۴
۰۲ مهر ۱۳۹۳
۲۰:۳۰
مون‎پولیه

۱-۰

موناکو
هفته ۰۷

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد