۲۰
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۲۰
۹ / ۳ / ۸
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۶ / ۳ / ۱۱
۶ / ۱ / ۴
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۴ / ۱ / ۴
۳ / ۲ / ۴
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۲ / ۲ / ۷
۲۵ : ۲۹
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۱۶ : ۲۲
(۰-۴)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۰-۳)
(۵-۰)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
(۲-۰)
(۱-۰)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۲-۰)
(۰-۳)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۰-۳)

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد