هفته بیست و سوم لیگ برتر انگلیس

شنبه ۲۳ دی
هادرسفیلد ۱ – وستهام ۴

رو در رو (در این تورنمنت)

هادرزفیلد تاون
آمار
وستهام یونایتد
% ۴۶,۹۵
احتمال برد
% ۵۳,۰۶
۱۳
رتبه فعلی
۹
۲۳
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۲۳
۶ / ۶ / ۱۱
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۷ / ۶ / ۱۰
۴ / ۴ / ۴
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۴ / ۲ / ۴
۲ / ۲ / ۷
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۳ / ۴ / ۶
۲۴
امتیازات
۲۷
۱۹ : ۳۸
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۲۹ : ۴۰
-۱۹
تفاضل گل
-۱۱
(۰-۲)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۰-۲)
(۴-۰)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
(۳-۰)
(۳-۰)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۳-۰)
(۰-۵)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۰-۴)

تاریخچه مسابقات (این دو تیم با هم)

لیگ برتر انگلیس ۱۸-۲۰۱۷
۲۰ شهریور ۱۳۹۶
۲۳:۳۰
وستهام یونایتد

۰-۲

هادرزفیلد تاون
هفته ۰۴

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد