هفته بیست و سوم لیگ برتر انگلیس

شنبه ۲۳ دی
وست برومویچ ۲ – برایتون ۰

رو در رو (در این تورنمنت)

وست برومویچ آلبیون
آمار
برایتون و هاو آلبیون
% ۴۸,۲۲
احتمال برد
% ۵۱,۷۹
۱۹
رتبه فعلی
۱۵
۲۳
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۲۳
۳ / ۱۰ / ۱۰
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۵ / ۸ / ۱۰
۲ / ۷ / ۳
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۳ / ۶ / ۲
۱ / ۳ / ۷
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۲ / ۲ / ۸
۱۹
امتیازات
۲۳
۱۸ : ۳۰
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۱۷ : ۲۹
-۱۲
تفاضل گل
-۱۲
(۰-۲)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۱-۳)
(۴-۰)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
(۵-۱)
(۱-۰)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۳-۰)
(۱-۳)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۰-۲)

تاریخچه مسابقات (این دو تیم با هم)

لیگ برتر انگلیس ۱۸-۲۰۱۷
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
۱۸:۳۰
برایتون و هاو آلبیون

۱-۳

وست برومویچ آلبیون
هفته ۰۴

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد