یوونتوس
آمار
تاتنهام

% ۳۴,۴۱
احتمال برد
% ۶۵,۶۰

۲
رتبه فعلی
۱

۶
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۶

۳ / ۲ / ۱
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۵ / ۱ / ۰

۲ / ۱ / ۰
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۳ / ۰ / ۰

۱ / ۱ / ۱
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۲ / ۱ / ۰

۱۱
امتیازات
۱۶

۷ : ۵
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۱۵ : ۴


تفاضل گل
+۱۱

(۰-۲)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۰-۳)

—-
بدترین شکست در وضعیت میزبان
—-

(۲-۰)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۳-۰)

(۰-۳)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
—-

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد