ما گروه  اتحاد هواداران علی کریمی از همه انهایی که در زلزله اخیر کرمانشاه به مردم زلزله زده کمک کردند تشکر میکنیمو خواهش میکنیم که کمکهای خودتونو ادامه بدینبه علت سرمای شدید و پیش روی کرمانشاه از هیچ کمکی دریغ نکنید.. ما خواهان مناظره هستيم  ما خواهان مناظره هستيم .همرنگ مردم که باشی،جاودانه می شوی... 💚علی فقط کریمی💚... ‎پیج اتحاد  اتحاد هواداران علی کریمی 👇 ‎‏@etehade havadarane ali karimi‎‏@etehade havadarane ali karimi‎‏@etehade havadarane ali karimi‎‏@etehade havadarane ali karimi. اتحاد هواداران علی کریمی اتحاد هواداران علی کریمی علی کریمی پرسپولیس  پرسپولیسی  محبوب  فوتبال  کاپیتان  محبوب ملی‏ aliiiiiiiikarimi8‏ alikarimi‏ perspolis‏ ali karimi کرمانشاه  زلزله

ما گروه #اتحاد هواداران علی کریمی
از همه انهایی که در زلزله اخیر کرمانشاه به مردم زلزله زده کمک کردند تشکر میکنیم

و خواهش میکنیم که کمکهای خودتونو ادامه بدین
به علت سرمای شدید و پیش روی کرمانشاه از هیچ کمکی دریغ نکنید
.
.
#ما خواهان مناظره هستيم
#ما خواهان مناظره هستيم .
همرنگ مردم که باشی،جاودانه می شوی… 💚علی فقط کریمی💚
.
.
. ‎پیج اتحاد #اتحاد هواداران علی کریمی 👇 ‎‏@etehade havadarane ali karimi
‎‏@etehade havadarane ali karimi
‎‏@etehade havadarane ali karimi
‎‏@etehade havadarane ali karimi.
#اتحاد هواداران علی کریمی
#اتحاد هواداران علی کریمی
#علی کریمی
#پرسپولیس
#پرسپولیسی
#محبوب
#فوتبال
#کاپیتان
#محبوب ملی
‏#aliiiiiiiikarimi8
‏#alikarimi
‏#perspolis
‏#ali karimi
#کرمانشاه #زلزله

کلمات کلیدی: , ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد