نگاهی آماری به دربی‌های پایتخت

باشگاه خبرنگاران/ تاکنون تیم های سرخابی پایتخت ۸۴ بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند که حاصل آن ۲۵ برد برای استقلال، ۲۱ برد برای پرسپولیس و ۳۸ مسابقه هم با تساوی پایان یافت.
دیدار ۲ تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس فردا در هفته دهم لیگ برتر برگزار می شود که سرخابی ها برای هشتاد و پنجمین بار به مصاف هم می روند.
تاکنون تیم های سرخابی پایتخت ۸۴ بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند که حاصل آن ۲۵ برد برای استقلال، ۲۱ برد برای پرسپولیس و ۳۸ مسابقه هم با تساوی پایان یافت.

نتایج دیدار های استقلال و پرسپولیس تا دربی ۸۴:

۱ _ ۱۳۴۷/۱/۱۶ استقلال ۰ – پرسپولیس ۰

۲ _ ۱۳۴۷/۱۰/۲۰ استقلال ۰ – پرسپولیس۰

۳_۱۳۴۸/۵/۱۳ استقلال ۳ – پرسپولیس ۱ زننده گل ها: احمد منشی زاده ، علی جباری و کارو حق وردیان(استقلال)/ناظم گنجاپور(پرسپولیس)

۴ _۱۳۴۸/۱۱/۱۷ استقلال۱ – پرسپولیس۰ زننده گل ها: غلامحسین مظلومی(استقلال)

۵_ ۱۳۴۹/۷/۳ استقلال۳ – پرسپولیس۲ زننده گل ها:جواد قراب، کارو حق وردیان و عباس مژدهی(استقلال)/علی پروین و حسین کلانی(پرسپولیس)

۶ _۱۳۴۹/۱۰/۲۷ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها: عباس مژدهی(استقلال) حسین کلانی(پرسپولیس)

۷ _۱۳۵۰/۳/۲۸ استقلال ۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها: غلامحسین مظلومی(استقلال) صفر ایرانپاک(پرسپولیس)

۸_ ۱۳۵۰/۱۱/۱۵ استقلال۱ – پرسپولیس۴ زننده گل ها:علی جباری(استقلال) حسین کلانی، صفر ایرانپاک ومحمودخوردبین(پرسپولیس)

۹_ ۱۳۵۱/۱/۳ استقلال۰ – پرسپولیس۲ زننده گل ها: صفر ایرانپاک وحسین کلانی(پرسپولیس)

۱۰ _۱۳۵۱/۳/۲۵ استقلال۲ – پرسپولیس۰ زننده گل ها:علی جباری(استقلال)

۱۱ _۱۳۵۱/۱۲/۱۱ استقلال۱ – پرسپولیس۰ زننده گل ها :رضا عادلخانی(استقلال)

۱۲_ ۱۳۵۲/۶/۱۶ استقلال۰ – پرسپولیس۶ زننده گل ها: همایون بهزادی، ایرج سلیمانی و حسین کلانی(پرسپولیس)

۱۳ _۱۳۵۲/۹/۱۸ استقلال ۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:علی جباری(استقلال) همایون بهزادی(پرسپولیس)

۱۴_ ۱۳۵۳/۳/۴ استقلال ۱ – پرسپولیس۰ زننده گل ها:حسن روشن(استقلال)

۱۵ _۱۳۵۳/۹/۲۷ استقلال۱ – پرسپولیس۲ زننده گل ها:غلامحسین مظلومی(استقلال) صفر ایرانپاک واسماعیل حاج رحیمی پور(پرسپولیس)

۱۶_ ۱۳۵۴/۲/۱۵ استقلال۳ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:غلامحسین مظلومی و مسعود مژدهی(استقلال) صفر ایرانپاک(پرسپولیس)

۱۷_ ۱۳۵۴/۷/۲۵ استقلال۰ – پرسپولیس ۲ زننده گل ها: جهانگیر فتاحی و اسماعیل حاج رحیمی پور(پرسپولیس)

۱۸_ ۱۳۵۷/۱۸/۲۷ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:مسعود مژدهی(استقلال) محمود خوردبین(پرسپولیس)

۱۹_ ۱۳۵۵/۷/۲ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها: هادی نراقی(استقلال) علی پروین(پرسپولیس)

۲۰ _۱۳۵۶/۲/۱۸ استقلال۳ – پرسپولیس۰ زننده گل ها:محرم عاشوری، حسن روشن و سعید مراغه چیان(استقلال)

۲۱ _۱۳۵۶/۹/۱۸ استقلال۱ – پرسپولیس۲ زننده گل ها:حسن روشن(استقلال) صفر ایرانپاک(پرسپولیس)

۲۲ _۱۳۵۸/۸/۲۵ استقلال۱ – پرسپولیس۰ زننده گل ها:غلامرضا فتح‌آبادی(استقلال)

۲۳_ ۱۳۵۹/۴/۱۳ استقلال ۰ – پرسپولیس ۰

۲۴_۱۳۶۰/۷/۱۶ استقلال۰ – پرسپولیس۰

۲۵- ۱۳۶۱/۱۰/۱۷ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:بهتاش فریبا(استقلال) غلامرضا فتح‌آبادی(پرسپولیس)

۲۶_ ۱۳۶۲/۷/۱۵ استقلال۱ – پرسپولیس۰ زننده گل ها: پرویز مظلومی(استقلال)

۲۷_ ۱۳۶۵/۳/۲۵ استقلال۰ – پرسپولیس۳ زننده گل ها: شاهرخ بیانی و ناصر محمدخانی(پرسپولیس)

۲۸_ ۱۳۶۶/۱/۷ استقلال۰ – پرسپولیس۰

۲۹ _۱۳۶۷/۶/۱۸ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:جعفر مختاری‌فر(استقلال) فرشاد پیوس(پرسپولیس)

۳۰_ ۱۳۶۷/۱۲/۱۹ استقلال ۰ – پرسپولیس۰

۳۱ _۱۳۶۸/۹/۱۷ استقلال۰ – پرسپولیس۱ زننده گل ها: رضا عابدیان(پرسپولیس)

۳۲ _۱۳۶۹/۳/۴ استقلال ۲ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:عباس سرخاب وعبدالصمد مرفاوی(استقلال) نادر میراحمدیان(پرسپولیس)

۳۳_ ۱۳۶۹/۱۰/۲۸ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:شاهرخ بیانی(استقلال) فرشاد پیوس(پرسپولیس)

۳۴ _۱۳۷۰/۱۱/۴ استقلال ۰ – پرسپولیس۰

۳۵ _۱۳۷۰/۱۲/۱۵ استقلال۲ – پرسپولیس۰ زننده گل ها:عبدالصمد مرفاوی وصادق ورمزیار(استقلال)

۳۶_ ۱۳۷۱/۳/۸ استقلال۱ – پرسپولیس۰ زننده گل ها:عبدالصمد مرفاوی(استقلال)

۳۷ _۱۳۷۱/۱۰/۱۱ استقلال۰ – پرسپولیس۰

۳۸_ ۱۳۷۳/۱۰/۳۰ استقلال۲ – پرسپولیس۲ زننده گل ها:صادق ورمزیار و ادموند اختر(استقلال) فرشاد پیوس و بهزاد داداش‌زاده(پرسپولیس)

۳۹ _۱۳۷۳/۱۱/۷ استقلال۰ – پرسپولیس ۰

۴۰_ ۱۳۷۴/۵/۶ استقلال۳ – پرسپولیس ۱ زننده گل ها: ادموند اختر، صادق ورمزیار و محمد تقوی(استقلال) مرتضی کرمانی‌مقدم(پرسپولیس)

۴۱ _۱۳۷۴/۱۰/۸ استقلال۰ -پرسپولیس ۰

۴۲ _۱۳۷۵/۷/۲۷ استقلال۰ – پرسپولیس ۱ زننده گل ها:ادموند بزیک(پرسپولیس)

۴۳_ ۱۳۷۶/۴/۲۰ استقلال۰ – پرسپولیس۳ زننده گل ها: ادموند بزیک، مهدی مهدوی‌کیا و بهنام طاهرزاده(پرسپولیس)

۴۴ _۱۳۷۷/۸/۲۲ استقلال۰ -پرسپولیس ۱ زننده گل ها:مهدی هاشمی‌نسب(پرسپولیس)

۴۵ _۱۳۷۸/۱/۲ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:فرد ملکیان(استقلال) مهدی هاشمی‌نسب(پرسپولیس)

۴۶ _۱۳۷۸/۴/۲۰ استقلال۱ – پرسپولیس۲ زننده گل ها:سهراب بختیاری‌زاده(استقلال) مهدی هاشمی‌نسب وافشین پیروانی(پرسپولیس)

۴۷ _۱۳۷۸/۱۰/۲ استقلال۰ – پرسپولیس۰

۴۸ _۱۳۷۸/۱۲/۸ استقلال۰ – پرسپولیس۲ زننده گل ها: مهدی هاشمی‌نسب وپایان رأفت(پرسپولیس)

۴۹_ ۱۳۷۹/۱۰/۹ استقلال۲ – پرسپولیس۲ زننده گل ها:محمد نوازی و مهدی هاشمی‌نسب(استقلال) بهروز رهبری‌فرد و علی کریمی(پرسپولیس)

۵۰ _۱۳۷۹/۱۲/۵ استقلال۱ – پرسپولیس۰ زننده گل ها:علیرضا اکبرپور(استقلال)

۵۱_ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها: محمد نوازی(استقلال) رضا جباری(پرسپولیس)

۵۲ _۱۳۸۱/۲/۱۹ استقلال ۰ – پرسپولیس ۰

۵۳ _۱۳۸۱/۱۰/۲۰ استقلال۱ -پرسپولیس ۱ زننده گل ها:علی سامره(استقلال) علی انصاریان(پرسپولیس)

۵۴_ ۱۳۸۲/۳/۲۳ استقلال۱ – پرسپولیس۲ زننده گل ها:علیرضا اکبرپور(استقلال) یحیی گل‌محمدی و بهنام ابوالقاسم‌پور(پرسپولیس)

۵۵_ ۱۳۸۲/۷/۲۵ استقلال۲ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:علی سامره و محمود فکری(استقلال) عیسی ترائوره(پرسپولیس)

۵۶_ ۱۳۸۲/۱۱/۱۳ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:سیدداود سیدعباسی(استقلال) حامد کاویانپور(پرسپولیس)

۵۷_ ۱۳۸۳/۸ استقلال۰ – پرسپولیس۰

۵۸ _۱۳۸۳/۱۲/۷ استقلال۳ – پرسپولیس۲ زننده گل ها:رضا عنایتی، محمود فکری و پیروز قربانی(استقلال) شیث رضایی و سهراب انتظاری(پرسپولیس)

۵۹ _۱۳۸۴/۸/۱۴ استقلال۱ – پرسپولیس۰ زننده گل ها:رضا عنایتی(استقلال)

۶۰_ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ استقلال۰ – پرسپولیس۰

۶۱ _۱۳۸۵/۸/۱۲ استقلال۱ – پرسپولیس۲ زننده گل ها:امیرحسین صادقی(استقلال) مهرزاد معدنچی و مهرداد اولادی(پرسپولیس)

۶۲_ ۱۳۸۶/۱/۱۰ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:علی علیزاده(استقلال) علیرضا واحدی‌نیکبخت(پرسپولیس)

۶۳_ ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ استقلال۱ -پرسپولیس ۱ زننده گل ها:امیدرضا روانخواه(استقلال) محسن خلیلی(پرسپولیس)

۶۴_ ۱۳۸۷/۱/۱۵ استقلال ۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:امیدرضا روانخواه(استقلال) محسن خلیلی(پرسپولیس)

۶۵ _۱۳۸۷/۷/۱۲ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:آرش برهانی(استقلال) علی کریمی(پرسپولیس)

۶۶_ ۱۳۸۷/۱۱/۲۵ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:مجتبی جباری(استقلال) مازیار زارع(پرسپولیس)

۶۷ _۱۳۸۸/۷/۱۰ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:فرهاد مجیدی(استقلال) عادل کلاه‌کج(پرسپولیس)

۶۸ _۱۳۸۸/۱۱/۱۴ استقلال۱ – پرسپولیس۲ زننده گل ها:فرهاد مجیدی(استقلال) هادی نوروزی و کریم باقری(پرسپولیس)

۶۹_ ۱۳۸۹/۷/۲۳ استقلال۱ – پرسپولیس۰ زننده گل ها:فرهاد مجیدی(استقلال)

۷۰ _۱۳۹۰/۱/۱۰ استقلال۱ – پرسپولیس۰ زننده گل ها:آرش برهانی(استقلال)

۷۱ _۱۳۹۰/۶/۲۵ استقلال۲ – پرسپولیس۰ زننده گل ها:فرهاد مجیدی و مجتبی جباری(استقلال)

۷۲_ ۱۳۹۰/۸/۱۶ استقلال ۲ – پرسپولیس۲ زننده گل ها: آرش برهانی و، حنیف عمران زاده(استقلال) هادی نوروزی(پرسپولیس)

۷۳_ ۱۳۹۰/۹/۱۸ استقلال۳ – پرسپولیس۰ زننده گل ها:مجتبی جباری و اسماعیل شریفات(استقلال)

۷۴ -۱۳۹۰/۱۱/۱۳ استقلال۲ – پرسپولیس۳ زننده گل ها:میلاد میداوودی وفریدون زندی(استقلال) ایمون زاید(پرسپولیس)

۷۵ _۱۳۹۱/۶/۳ استقلال۰ – پرسپولیس۰

۷۶ _۱۳۹۱/۱۱/۶ استقلال۰ -پرسپولیس۰

۷۷_ ۱۳۹۲/۶/۱۵ استقلال۰ -پرسپولیس ۰

۷۸_۷۸۱۳۹۲/۱۰/۲۷ استقلال۰ – پرسپولیس۰

۷۹ _۱۳۹۳/۹/۲ استقلال۱ -پرسپولیس۲ زننده گل ها:شهباززاده(استقلال) محمد نوری و عالیشاه(پرسپولیس)

۸۰_ ۱۳۹۴/۲/۲۵ استقلال۰ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:علی علیپور(پرسپولیس)

۸۱ _۱۳۹۴/۸/۸ استقلال۱ – پرسپولیس۱ زننده گل ها:جابر انصاری(استقلال) جری بنگستون(پرسپولیس)

۸۲ _۱۳۹۵/۱/۲۷ استقلال۲ – پرسپولیس۴ زننده گل ها:جابر انصاری و امید ابراهیمی(استقلال) مهدی طارمی، رامین رضاییان و محسن مسلمان(پرسپولیس)

۸۳ _۱۳۹۵/۶/۲۶ استقلال۰ – پرسپولیس۰

۸۴_۱۳۹۵/۱۱/۲۴ استقلال ۳_پرسپولیس ۲ زننده گل ها :فرشید اسماعیلی،کاوه رضایی و علی قربانی(استقلال) سروش رفیعی و سید جلال حسینی (پرسپولیس)

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنیدمنبع: باشگاه خبرنگاران

کلمات کلیدی:

امکان درج دیدگاه وجود ندارد