چهار میلیارد دلار کالا به کشور عراق صادر شده است - به گزارش خبرنگار ایرنا مجتبی خسروتاج سه شنبه شب در نشست بررسی راه اندازی بازارچه مرزی مشترک با کشور عراق در فرمانداری شوش افزود:میزان صادرات کالا به کشور عراق طی این مدت نسبت به مدت مشابه پارسال 12 درصد رشد داشته است. وی ابراز امیدواری کرد با توسعه صادرات کالا به کشور عراق طی امسال شاهد افزایش رقم بیشتری از صادرات کالاهای مختلف به کشور همسایه خود باشیم. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کشور عراق پس از چین -
https://7world7.com/news/blog/2017/11/15/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b5%d8%a7%d8%af/ - - جستجوی خبر -  اخبار هنر خبر ایران استقلال تهران فوتبال jatan news news

چهار میلیارد دلار کالا به کشور عراق صادر شده است –
به گزارش خبرنگار ایرنا مجتبی خسروتاج سه شنبه شب در نشست بررسی راه اندازی بازارچه مرزی مشترک با کشور عراق در فرمانداری شوش افزود:میزان صادرات کالا به کشور عراق طی این مدت نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۲ درصد رشد داشته است. وی ابراز امیدواری کرد با توسعه صادرات کالا به کشور عراق طی امسال شاهد افزایش رقم بیشتری از صادرات کالاهای مختلف به کشور همسایه خود باشیم. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کشور عراق پس از چین –

https://7world7.com/news/blog/2017/11/15/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b5%d8%a7%d8%af/ – –
جستجوی خبر –
#اخبار#هنر#خبر#ایران#استقلال#تهران#فوتبال#jatan news#news####

کلمات کلیدی: , ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد