تبادل فرهنگ و اندیشه

راه و شهرسازی هرمزگان: صدور سند برای اراضی تصرفی شایعه است

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان واگذاری اسناد مالکیت به اراضی تازه تصرف شده را تکذیب کرد.

راه و شهرسازی هرمزگان: صدور سند برای اراضی تصرفی شایعه است

به گزارش تبادل فرهنگ و اندیشه از بندرعباس، عباس کمالی مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان صبح امروز با بیان اینکه واگذاری سند در اراضی تازه تصرف شده یک شایعه است، اظهار داشت: شیوه نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت در اراضی تصرفی مربوط به عرصه هایی است که تا قبل از سال ۱۳۹۴ در بافت‌های فرسوده احداث شده اند و شامل زمین‌های تازه تصرف شده نمی شود. وی افزود: تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی فردی را صاحب خانه نمی کند بلکه عملی مجرمانه بوده و با سودجویان به شدت برخورد خواهد شد.  

دیدگاهتان را بنویسید