تبادل فرهنگ و اندیشه

هوای مشهد سالم است

کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، شاخص ۶۰ را نشان می دهد و هم اکنون شاخص با عدد ۳۹ در شرایط سالم قرار دارد.

هوای مشهد سالم است

به گزارش تبادل فرهنگ و اندیشه از مشهد، کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، شاخص ۶۰ را نشان می دهد و هم اکنون شاخص با عدد ۳۰ در شرایط سالم قرار دارد. هوا در ایستگاه های سمرقند و خیام شمالی مشهد در شرایط پاک و در دیگر ایستگاه ها در شرایط سالم قرار دارد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید