تبادل فرهنگ و اندیشه

کیفیت هوای مشهد قابل قبول و آسمان آفتابی است

کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۸۶ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

کیفیت هوای مشهد قابل قبول و آسمان آفتابی است

به گزارش تبادل فرهنگ و اندیشه از مشهد، کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۸۶ در شرایط قابل قبول قرار دارد.  بیشترین بار آلودگی از ایستگاه الهیه با عدد شاخص ۱۱۴ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس به ثبت رسیده است. دمای حال حاضر ۲۴درجه سانتی‌گراد و آسمان آفتابی است. پایان پیام/ 

دیدگاهتان را بنویسید